No115黑丝美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No115黑丝美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

西洋人于水中取轻养气能上升,且能然而为火,积阳则上升,水为坎卦而中爻为阳,故气出于水而上升,太空清阳之气,皆水中之阳所充发也。阴虚者,夜重而日轻。

脾生油膜,上腹中之物既化为汁,则引入油膜,达于各脏,而充周身。是书得于岐天师者十之五,得于长沙守仲景张夫子者十之二,得于扁鹊秦夫子者十之三。

杜仲柔敛,象人筋膜色紫黑,味纯浓,故入肝肾,以强人身之筋骨。答曰∶包络称相火,乃后世之说,非《内经》本义。

心惊必用止惊之品,心动必用安动之味。读书破万卷,灵素熟胸藏。

故于甘苦阴味之中,饶有一番生阳之气,此气可尝而得之也。况菟丝子更善补精髓,助阳之旺,又不损阴之衰,此强阳不倒之可以无虞,而不至有阴虚火动之失也,虽然铎创此论,宣菟丝子之神奇,非导淫也。

仲景和血之方无过于温经汤,生血之方无过于复脉汤。用之于肾水大亏之日,多用犹觉少;用之于脾土大崩之时,少用亦觉多;用之于肾火沸腾之病,用多而殊欠其多;用之于胃土喘胀之症,用少而殊憎其少。

Leave a Reply