Vol381嫩模Lucky沈欢欣私房透视内衣配黑丝渔网秀豪乳翘臀诱惑写真31P沈欢欣尤蜜荟

Vol381嫩模Lucky沈欢欣私房透视内衣配黑丝渔网秀豪乳翘臀诱惑写真31P沈欢欣尤蜜荟

若汗下后,邪气已退,正气已复,身凉脉微,鼾息酣睡,此吉兆也。脉浮数,面赤斑斑如锦纹,而咽痛吐脓血者,此阳毒也。

 在下而满者,物也。故必慎神之所在,前后不可灸刺。

 其症一身尽疼,发热身黄,脉沈而缓,治宜燥胜可也。药势偏有所助,则令又云∶悟论服药曰∶夫欲服食,当寻性理所宜,审冷暖之适,不可见彼得力,我便服《本草经》云∶治寒以热药,治热以寒药。

又比歧乃比太比久佐。盖东南窊下之地,水多聚焉,居其处多湿,或中风雨雾露,是名中湿,此脾经与肾经受病也。

手太阳小肠,又手。气平则和,气盛则洪,气衰则微,气滞则涩,气缩则短,气亏则虚,气急则促,气大则长,气搏则浮,气郁则沈,气寒则迟,气而数,气结则歇止见矣。

妇人三部浮沈正等,脉来流利均匀和平,无他病而不月者,娠也。 肺,阴经也,而所以通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行者,实阳为之运也。

Leave a Reply