T020沈佳熹颜爱泽于思琪合家欢51P沈佳熹尤果网

T020沈佳熹颜爱泽于思琪合家欢51P沈佳熹尤果网

但其间用药最难,此等络瘀之伏火,非芩连所能清,非参所能托,惟有用轻清灵通之剂,渐渐拨醒其气机,宣通其络瘀,庶邪气去而正气不与之俱去;若一涉呆钝,则非火闭即气脱,非气脱即液涸矣,选药制方,可不慎之又慎欤。又于导痰汤原方,加羌活、天麻、蝎尾、雄黄末,名十味导痰汤,治痰湿上盛,头目不清等症。

 六、食补之法,程钟龄谓药补不如食补,凡病邪未尽,元气虽虚,而不任重补,则从容和缓以补之,相其机宜,循序渐进,脉症相安,渐为减药,谷肉果菜,食养尽之,以底于平康。脉至洪滑弦数,目赤苔黄,大渴不寐,是因温邪而发,所以起病至今,时时大汗,何必再攻其表,汛行为热迫于营,胡反以姜枣温之,参柴升之,宜其燎原而不可遏也。

 发于冬者,曰冬温,或曰伏暑、冬发。凡病皆然,温热症为尤甚,病者务宜自重。

从商丘上行,内踝踝尖上三寸,夹骨陷中,三阴交穴也。 择白净灯草,放于金漆桌上,喷清水,灯草上,用笔管一头草住,将灯草用竹筷筑于管中,再用纸塞,一头放火中,烧竹通红,收出,放在瓶中,用湿手巾覆之,待冷取出,去竹灰,收储听用。

【注】针即今箭头针也,主刺邪热病在头身皮肤之证。四诊∶诸症俱痊,惟胃弱微呕,此阳明气液两虚也。

 约计其复之病因,则有四。行针分寸中指传,屈指中节两纹尖,男左女右童稚一,长短肥瘦审经权。

Leave a Reply