Av女优番号

Av女优番号

 所破之肠,又急用桑根白皮作线为之缝好,再略上磺碘,将其肠慢慢纳进。 此气一陷则肺脏之辟失其斡旋,是以呼吸短气,三焦之气化失其统摄,是以疝气下坠。

证候其咳嗽昼轻夜重,时或咳而兼喘,身体羸弱,筋骨酸疼,精神时昏愦,腹中觉饥而饮食恒不欲下咽。是以临此证者,原当细审其脉,且细询其未病之先状况何如。

至问其所以能呼吸者,固赖胸中大气为之斡旋,又赖肺叶具有活泼机能,以遂其辟之用。其脉微弱无力者,当系心气虚而莫支,宜用参、术、用生地黄、玄参诸滋阴药以防其因补生热,更用酸枣仁、山萸肉以凝固其神明,收敛其气化,其治法与前条脉弱怔忡者大略相同。

若以治女子血海虚寒不孕者,宜于方中加炒熟小茴香末二钱。 遂即原方去党参,将干姜、桂枝皆改用二钱,又加生怀山药八钱,俾再服数剂,以善其后。

且二药皆汁浆稠润,又善赞助当归生血也。或问∶桔梗能引诸药入肺,是以《金匮》治肺痈有桔梗汤。

证候连声咳嗽不已,即继以吐血。至其以腹疼、吐不能吐、泻不能泻,名为干霍乱者,专属于阳证,尤具有特识。

Leave a Reply