Vol130温心怡私房血滴子情趣内衣性感写真51P温心怡尤物馆

Vol130温心怡私房血滴子情趣内衣性感写真51P温心怡尤物馆

札记云∶出淡水者,止心痛,助精气。 纲目主治,言其肉补虚劳,油涂汤火伤,于集解下记其鳞为妇人钿饰,不及入药功用。

性热助阳,入帏箔用。及总鹾下时海溢,淹毙者不下数十万,先君悉为设法捞埋,秋疫疠继作,又为捐俸延医合药以疗疾,赖生者数万人,更详创筑塘;当事转题得奉俞旨允行。

此针能治一切痛风,寒湿筋骨疼痛诸症。杭俗小雪前后,居人率市白菜,以盐腌之作齑,藏为御冬及春时所食,名菜。

此亦乌蛇中一种,纲目乌稍蛇不载龙头者一种,故录其遗。甲子年,有掘得黑米者,色如漆,坚如石,即松;秋灯丛话∶康熙甲子,武昌郡之福坊,掘得黑米数十斛,坚如石,炒研为末,治膈症如神,传为伪陈友谅积粟所。

 内容:山陕等省无漆,民间棺殓,俱用松香、黄蜡涂于棺内,数十年后有迁葬者,棺朽另易新其朽棺内之香蜡,名曰老材香,土人用合金疮药。筑牙关与两目上视,面黄颧红,唇上色青,其下亦然,呼吸痰声。

芳香利窍,心开智长,为心脾胃之良药。内容:纲目有桐油伞纸,只言治蛀干阴疮及疔疮疔汗而已,无他治法,今补之。

Leave a Reply