VOL341嫩模陈一涵职场秘书OL主题波波池真空白衬衣完美诱惑写真40P陈一涵嗲囡囡

VOL341嫩模陈一涵职场秘书OL主题波波池真空白衬衣完美诱惑写真40P陈一涵嗲囡囡

为其生于水中,邹润安曰∶“《金匮》用蒲灰散,利小便治厥而为皮水,解者或以为香蒲,或以为蒲席烧灰,然香蒲但能清上热,不云能利水,败蒲席,《名医别录》主筋溢恶疮,亦非利水之物。 是以愚从屡次经验以来,知此方中之赭石,即少用亦当为人参之三倍也。

今但知止血,而不知化血,积之日久必成劳瘵,不仅酸软减食已也。 且其治法与各经之本病无异,亦无须乎明辨也。

其温窜之力,又能通活气血,治周身拘挛,女子月闭无子。然病机之变化无穷,若其胞室之血蓄极而自下,其热即可随血而下,是以其病可愈。

【当归四逆加吴茱萸生姜汤方】即前方加吴茱萸二升,生姜半斤切,以水六升、清酒六升,和煮取王和安曰∶厥阴经气来自足少阴经,宣于手太阴经,成循环不息之常度。肉桂∶味辛而甘,气香而窜,性大热纯阳。

味之辛者属金,又能入肺以治外感咳逆;且金能制木,又能入肝、平肝木之横恣以愈胁下掀疼;其色紫而含有油质,故兼入血分,甄权谓其破宿血,古方治月闭亦有单用之者。其大便尤未通下,腹中胀益甚。

知系外感伏邪,因春萌动,传入胃府,久而化热,而肝木复乘时令之旺以侮克胃土,是以腹疼且泄泻也。又即原方为加龙胆草二钱,服两剂觉头部轻爽异常,又减去川芎,连服四剂,病遂除根。

Leave a Reply