Vol095嫩模雪儿Cier私房黑色缕空内衣私房写真31P雪儿御女郎

Vol095嫩模雪儿Cier私房黑色缕空内衣私房写真31P雪儿御女郎

愚曰∶非也,是子患痫风兼患脑充血也。若此恶露不下,后必为恙。

效果服至两次已明了能言,自言心中犹发热,将药服完,其热遂尽消,霍然全愈。丈菊,俗名向日葵。

 效果将药连服十剂,其肿全消,俾每日但用鲜白茅根一两,煎数沸当茶饮之以善其后。 愚为治愈,旬日之外,又重受外感,因得斯证。

如此证之疼肇于胁下,是肝气郁结而不舒畅也,继之因胁疼累及胃中亦疼,是又肝木之横恣而其所能胜也。 复诊将药煎服三剂,病大见愈,一昼夜大便三四次,间见好粪,心中已不怔忡,脉象犹弦而左部不若从前之硬。

至于用白虎汤而复用滑石、芍药者,因二药皆善通利小便,防其水饮仍归大肠也。帮助按此证或疑系少阴伤寒,因少阴伤寒脉原微细,微细之至可至于无也。

统此三益观之,可晓然于此病之所以愈,益叹仲圣制方之妙。即所以杜塞元气上脱之路,再用补助气分之药辅之。

Leave a Reply