U276夏雨桐写真套图65P夏雨桐尤果网

U276夏雨桐写真套图65P夏雨桐尤果网

或寒热累月,张口大呼,眼视高精,候不与人相,当日用水百余石浇洗,不解者,坐不能自劳,又饮冷酒,复食温故也。 《千金方》云∶水银膏主之。

《极要方》阴脱方∶取蛇床子熬,布裹熨之。 串之逸乐则易伤《千金方》云∶小儿始生,肌肤未成,不可暖衣,暖衣则令筋骨缓弱;不见日风,则令肌肤脆软,便易伤。

《短剧方》治妇人崩中,昼夜十数行,医所不能治方∶上一物,以酒五升,煮取三升,分三服,不耐酒者,随多少服之。 又须牛羊骨煎作羹食之。

其候当胎《短剧方》云∶吞水银二两,立出。以敷乳疮,诸湿痒疮,若着甲煎,为膏。

不可出户牖,至井灶所也。 又方∶取初雪三指撮掷置所卧席,勿令人知。

内容:《病源论》云∶服散将适失所,取温大过,热搏营卫而气逆上,其状胸满短气是也。治之方∶又方∶以猪膏和盐热纳指甲,须臾即安。

Leave a Reply